Hjelpemiddelmessen Vestlandet er et samarbeid mellom hjelpemiddelleverandører og NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er et tilbud til privatpersoner og formidlere av tekniske hjelpemidler og en unik mulighet til å se hva som finnes av stort og smått innen hjelpemidler. Her vil vi også gi nyttig informasjon om hvordan hjelpemiddelformidlingen og forvaltningen fungerer.

Midler fra overskuddet av messen gis bort til et utvalgt formål som skal komme funksjonshemmede i Vestland til gode. Tidligere har vi delt ut midler til bland annet Dagsenter for yngre fysisk funksjonshemmede i Bergen, Likevel MC Norge, Bergen Kjelkehockey Klubb og NHF-Hordaland . Vi har også gitt støtte til kjøp av et biljardbord ved Nordåstunets Rehabiliteringsavdeling.