Søknad om støtte fra messeoverskuddet 2022

Publisert av Kristian Solheim den 28.02.22.

Statutter for tildeling av midler

 

Midler deles ut en gang i året, i forbindelse med Hjelpemiddelmessen Vestlandet
Størrelse på tildelingen kan variere fra år til år(har variert mellom kr 5.000 - 10.000). Beløpet kan endres av Styret når regnskapet for messen forrige år foreligger.

Søknader må være messefondkomitéen i hende 1 mnd. før messedato.

Prosjektet må være realistisk, planlagt og/eller igangsatt.

Kun søknader som er framsatt av et lag, organisasjon eller institusjon kan være mottaker av disse midler. Midlene kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Prosjektet skal ha tilknytning i Vestland fylke, og det skal fremme funksjonshemmedes livskvalitet.

Prosjektplaner og budsjett skal fremlegges. og dette skal signeres av minst to ansvarlige personer som har tilknytning til laget, organisasjonen eller institusjonen.

Det må også fremlegges siste års godkjente regnskap fra laget eller organisasjonen. Institusjoner kan oppgi organisasjonsnummer.

Samme enkeltprosjekt kan ikke innvilges midler flere ganger.

Messefondkomitéen vurderer innkomne søknader og gir innstilling til Styret på siste møte før messedato. Her blir det endelige valg foretatt.

Valgte prosjekt skal skriftlig begrunnes, uten å settes opp mot de andre søknadene.

Alle søkere skal gis skriftlig tilbakemelding etter at utdeling er foretatt.

Midlene tildeles i form av bankoverføring til lag, organisasjon eller institusjon. Den skal utstedes til prosjektet, med ansvarlig person, og med eget kontonummer.

Overrekkelsen skjer på Hjelpemiddelmessen Vestlandet.

 

Søknad sendes til: Øystein Vetås, Vela Rehab, 908 22 219, ove@vermundlarsen.no

Frist: 6. august 2022.