Hjelpemiddelmesse i Bergen

Hjelpemiddelmesse i Bergen

Publisert av Kristian Solheim den 15.03.23. Oppdatert 25.08.23.

Hjelpemiddelmesse i Bergen (Vestlandshallen), tirsdag 3. oktober 2023.

Åpningstid for publikum: Kl 10-16

Adresse: Åsane Senter 58, 5116 Ulset

Messen er et samarbeid mellom Hjelpemiddelsentralen, brukerorganisasjoner og leverandører av hjelpemidler.

Klokken 12:30 blir det foredrag i foajeen.

Tittel: Med Demens i hverdagen!

Det anslås at minst 100 000 nordmenn har en demens sykdom i dag, og det er forventet at tallet vil øke kraftig de neste årene. De fleste lever lenge med sykdommen, og ønsker et mest mulig selvstendig liv.
 Haraldsplass sykehus arrangerer to ganger årlig: Kurs for deg som nylig har fått demens diagnose, ved Lærings- og mestringssenteret. 
I foredraget deler jeg erfaring fra dette kurset, og setter jeg fokus på hvordan en kan tilrettelegge hverdagen i første del av sykdomsforløpet.
Hvilke vanlige utfordringer oppleves, og hvilke muligheter eksisterer. Og ikke minst – hva formidler kursdeltakerne selv av utfordringer og muligheter? 


 

Det blir også trekning av 1 stk iPad på inngangsbilletten.


Spre ordet videre og inviter de dere mener dette kan være interessant for.