Hjelpemiddelmessen Vestlandet ble første gang arrangert 2. april 2003 i Framohallen, Fyllingsdalen/Bergen.
Messen ble arrangert som et dugnadsprosjekt hvor flere deltagende leverandørene hadde bestemte arbeidsoppgaver. Lag og organisasjoner med tilknytning til brukere av Hjelpemiddelsentralens tjenester ble også invitert til en kostnadsfri stand.

Målet med messen var å vise et stort spekter av hjelpemidler til brukere, terapeuter og andre som hadde interesse for dette. Kostnadene for deltakelse på messen skulle være lave, slik at flest mulig utstillere hadde anledning å delta.
Overskuddet fra messen i 2003 ble ved påfølgende messe delt ut til organisasjoner som hadde sendt inn søknader om støtte til diverse prosjekter.

I 2009 ble organisasjonen Hjelpemiddelmessen Vestlandet etablert i Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer: 00993612871 .
Det ble også opprettet en hjemmeside for messen; www.hjelpemiddelmessen.no.
I statuttene for Hjelpemiddelmessen Vestlandet ble det valgt å videreføre tanken om en enkel og rimelig messe for leverandører. Overskuddet skulle fortsatt deles ut til lag og organisasjoner i Vestland fylke, og samtidig gi dem mulighet til kostnadsfri deltakelse på fremtidige messer.

Messen har i alle år blitt arrangert med god hjelp av ansatte ved NAV hjelpemiddelsentral i Vestland.