Tildeling av midler fra messefondet 2023

Tildeling av midler fra messefondet 2023 gikk til Lars Vestland (kr 20 000) og Kirkevoll Basketballklubb (kr 20 000).

I forbindelse med kommende hjelpemiddelmesse i Bergen (2024), blir det delt ut et beløp til et utvalgt formål som skal komme funksjonshemmede i Vestland til gode. Mer informasjon kommer.