Søknad om støtte fra messeoverskuddet 2024

Publisert av Kristian Solheim den 16.01.24. Oppdatert 07.03.24.

I forbindelse med hjelpemiddelmessen i Bergen, 24. september 2024, blir det delt ut et beløp til et utvalgt formål som skal komme funksjonshemmede i Vestland til gode. De som ønsker å søke midler fra messeoverskuddet, må sende inn søknad innen 1 måned før messedato.

Søknad sendes til: Øystein Vetås, Vela Rehab, 908 22 219, ove@vermundlarsen.no

Vedlagt ligger søknadsskjema og statutter.